AfghanMusik - the sound of afghanistan!: Wedding Party California
home pageAfghanMusik - the sound of afghanistan!
Andromeda: home page
search AfghanMusik - the sound of afghanistan!
Musik Main / Habib Qaderi /
Andromeda: Wedding Party California
1.Ma Destmal Awardem - Shar Shara Baran Ast - Gul-e Barani
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
10:31 · 128 Kbit/s · 9.63 MB MP3
2.Gul Paikar Shah Dukhtar Kabul - Dukhtar Aros Bashi - Do Bond Mujehi Be Pela De
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
10:45 · 128 Kbit/s · 9.85 MB MP3
3.Do Boond Mujehi Be Pela De (indian)
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
0:49 · 128 Kbit/s · 773 KB MP3
4.Aye Dil Tu Kharidare Nadari - Waye Qashangtar Az Darya
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
8:17 · 128 Kbit/s · 7.58 MB MP3
5.Maida Maida - Dani Daraket Guzar Kunom
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
7:51 · 128 Kbit/s · 7.19 MB MP3
6.Maza Dara - Laili Qashang Ast - Aye Bano Benshin Ba Roye Zano
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
5:46 · 128 Kbit/s · 5.28 MB MP3
7.Chapa Kakul Wa Negar Jan - Oh Lal Dupate Wale (indian) - Ghutaye Jan
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
8:08 · 128 Kbit/s · 7.45 MB MP3
8.Dukhtar Shireen Kabul
www.AfghanmusiK.com - Habib in Wedding
2:56 · 128 Kbit/s · 2.68 MB MP3
questions or comments »